Köpformer

Virkesköp

Primaskogs virkesköpare ska:
  • visa god affärsetik
  • följa gällande lagar och gällande certifieringsstandards

 

Köpformer

 

Avverkningsuppdrag

Avverkningen utförs av oss som köpare och prisräknas vid inmätning vid industri eller virkesterminal mot överenskommen prislista. Avverkningskostnaden dras från det inmätta virkesvärdet och mellanskillnaden, nettot, utgör skogsägarens betalning.

 

Leveransrotköp

Avverkningen utförs av oss som köpare. Virket mäts in vid industri eller virkesterminal och ett i förväg överenskommet nettopris per kubikmeter utgör skogsägarens betalning för virket. Det överenskomna priset kan avse allt virke med undantag för rötved, eller ett nettopris per sortiment.

 

Leveransvirke

Virket avverkas och transporteras till bilväg i säljarens regi. Vi som köpare ombesörjer transporten till mätplats, industri eller virkesterminal. Virket prisräknas mot överenskommen prislista och betalningen utgörs av inmätt virkesvärde.

Primaskog Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund
Tel: 063-57 75 30, Fax: 063-57 75 40
Epost: info@primaskog.se