Primaskog är under avveckling

Ägarföretagen har fattat ett beslut om att dela upp Primaskog mellan sig.

Bakgrunden till detta är att samägandet inte längre bedöms ge de bästa samordningsvinsterna.

Vi hänvisar våra leverantörer till de nya aktörerna på virkesmarknaden.
Primaskog Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund
Tel: 063-57 75 30, Fax: 063-57 75 40
Epost: info@primaskog.se